Ni muhimu kwamba wafanyakazi wetu wa kujitolea waelewe na kuelewa dhamira na maono yetu, na kwamba wawe na ujumbe wa WRIFOM kadri wawezavyo katika nyanja zao za mawasiliano. Ni lazima watu wa kujitolea waelewe kwamba ni muhimu kwetu kufanya matendo yetu kwa fadhili na ushirikiano, tukitamani kikweli kuwafikia na kuwasaidia wenye uhitaji.